Vízkereszt, JÉZUS KRISZTUS megjelenésének ünnepe

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

Giotto: Epifánia 
(1320–25, Metropolitan Művészeti Múzeum, New York)

Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (2. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A 3. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A 4. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312 és 325 között kezdett terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés), Nyugaton a háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia, vagyis megjelenés – utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget.

Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk:

A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.

Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Ezzel új tartalmat is adott a víz általi keresztség tisztulásának, hogy a Messiás Szentlélekkel fog keresztelni.

Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja menteni és végül meg akarja váltani. Az ember válasza a hit, az Istenbe vetett bizalom.

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét. A parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a megjelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Az új esztendő minden napját kísérje Isten segítsége és áldása!

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír


NEA 2018 PÁLYÁZATI KÉPZÉS ÉS CIVIL INFORMÁCIÓS NAP KAPOSVÁRON 2017.12.20.!

NEA 2018 PÁLYÁZATI KÉPZÉS ÉS CIVIL INFORMÁCIÓS NAP KAPOSVÁRON 2017.12.20., szerda, 15,30 órakor M E G H Í V Ó KÉPZÉSRE ÉS PARTNERSÉGI INFORMÁCIÓS NAPRA HELYSZÍN:                                                                  7400 Kaposvár, Csokonai u.1. (Nagy Imre tér 2.) (Együd Árpád Kulturális Központ, Agóra)  IDŐPONT: 2017. … Olvasd tovább


NEA 2018! Mától pályázhatnak működési támogatásra a civil szervezetek!

NEA-18-M, 2018 PÁLYÁZAT! Mától pályázhatnak működési támogatásra a civil szervezetek! Nemzeti Együttműködési Alap Felhívás Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, … Olvasd tovább


CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2017 FELHÍVÁS!

FELHÍVÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2017  KAPOSVÁR

Az ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület mint somogyi főszervező és partner civil szervezetek – Somogy Megyei és Kaposvári Civil Szervezetek Szövetsége, IKÖSZ – rendezik

2017. október 27-án, pénteken 14.00 – 18.00 óráig Kaposváron,

a KAPOS HOTEL KRISTÁLYTERMÉBEN                    (7400 Kaposvár, Ady E.u.2.sz.) a

„CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2017”

elnevezéssel a Kaposvári és Somogy Megyei civil szervezetek, közösségek bemutatkozó seregszemléjét, fesztiválját.

Ezzel Kaposvár mint Somogyország fővárosa, megyeszékhely is csatlakozott immár 7. alkalommal az országos, sok-sok településen, egy időben zajló civil bemutatkozáshoz. – az elmúlt évekhez hasonlóan.

Itt a nagyszerű alkalom, hogy a civil/nonprofit szervezetek, helyi-, lakótelepi, nyugdíjas-és ifjúsági közösségek bemutatkozzanak a nagyközönségnek és egymásnak. Előadják azt, amit ők és tagjaik, aktivistáik, önkénteseik tesznek alapcél szerinti és közhasznú tevékenységként a közjóért, a nagy- és kisközösségekért. Felhívják a figyelmet arra, amire ők büszkék.

Célunk az, hogy a civil szervezetek munkáját, tevékenységét megismertessük az emberekkel, akik a tapasztalat szerint a legtöbb esetben keveset tudnak rólunk, civilekről, a formáról, amelyben működünk. Mint szervezők fontosnak tartjuk ezt az eseményt, amelynek keretében az aktív civil szervezetek közvetlen módon találkozhattak célcsoportjaikkal és az érdeklődőkkel.

A Civilek Éjszakája 2010. óta nagy sikert és eredményt hozott; az elmúlt években – évente átlagosan – 72 budapesti és vidéki szervezet 51 helyszínen mutatkozott meg a nagyközönségnek. A látogatók nem pusztán kiosztott prospektusokból, hanem gyakorlatban, interaktív és szórakoztató módon, beszélgetéseken keresztül láthattak bele egy-egy szervezet céljaiba, tevékenységébe. Az eseményre a sajtó is felfigyelt.

Idén, 2017. október 27-án, pénteken Somogy megyében, Kaposváron is megrendezzük a CIVILEK ÉJSZAKÁJÁT.

A „CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2017” Somogy megyei főszervezője ismételten az ÉLÉSTÁR Egyesület.

A “CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2017” nagy lehetőség arra, hogy megmutassa mindenki, hogy a civil világ értékes, emberi és természetes. Valamint azt, hogy összefogásban az erő, hogy „Nincs kifogás. Összefogás”!

Várjuk a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, helyi bejegyzett és nyilvántartásba nem vett közösségek, klubok jelentkezését – a partnerség erősítése jegyében!

Regisztrálási és jelentkezési határidő: 2017. október 25. (szerda)

Kérjük, hogy a „CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2017” rendezvényre jelentkező szervezeteket, közösségek hogy a mellékelt Jelentkezési – és Adatlapot töltsék ki, és juttassák el az elestaregyesulet@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen a Civil Szolgáltató Centrum Irodájába (7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5., Együd Á. Kulturális Központ, Agóra). Érdeklődés: 30/846-9130, 30/681-0007 telefonszámokon.

LETÖLTÉS

Felhívás

Jelentkezési lap

Plakát

 

 

 

 

 

 


HŐSÉGBEN: “a Nagy- Berki község határában lelt régi sarkantyúval mi történjék?”

HŐSÉGBEN EGY KLASSZIKUS 1903. ESZTENDŐBEN BARANYA ÉS SOMOGY MEGYEI (NAGY-BERKI) VONAKOZÁSOKKAL FACSIMILIE…

„Tekintetes Kultúrmérnöki hivatal
Pécsett.

Tegnapi póstával érkezett 1090/1903 sz. hivatalos átiratukra,
melyben azt kérdik, hogy a Nagy- Berki község
határában lelt régi sarkantyúval mi történjék?
hivatalos tisztelettel azt válaszolom, hogy
bas….k meg az urak a sarkantyújukat, mert
35° Reaumur hőségben ilyen szarságokkal
nem foglalkozhatunk.

Budapest 1903 aug. 18.

Teljes tisztelettel
ló….sz a seggükbe
Dr. Réthy László

  1. n. muz. érem és régiségosztályi igazg.-helyettes.

A XIV. ker. m. kir. Kultúrmérnöki hivatalnak
Pécsett”

Hőségben

a Nagy- Berki község
határában lelt régi sarkantyúval mi történjék?


SZENT LÁSZLÓ DICSŐSÉGE!

“Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma, szent kerályok közt drágalátos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szentháromságnak vagy te szolgája, Jézus Krisztusnak nyomdoka követi, te Szentléleknek tiszta edénye, Szíz Máriának választott vitéze.” Szent László-ének (1470 körül) ÁRPÁD-HÁZI SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY … Olvasd tovább