NEA PÁLYÁZATI GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) gyakorlati kalauz

NEA PÁLYÁZATI GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) gyakorlati kalauz

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hol érhető el az EPER?

Az EPER-hez található egy pályázói belépési pont az EMET honlapján, melyet az alábbi linken érhet el: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóriáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regiszrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja: http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regiszrációs nyilatkozatot 2015-ben és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította szükséges-e ismételten a regiszrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Nem, amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése.

Az EPER, belépést követően arra figyelmeztet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regiszrációs nyilatkozata a 2015-ös évre, azonban nem történt változás a szevezet adataiban. Szükséges-e ez esetben a regiszrációs nyilatkozat beküldése? Nem, amennyiben nem történt változás a szervezet adataiban, nincs további teendő. A szervezet regiszrációja meghosszabításra kerül.

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe. A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás-beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése? Nem szükséges.

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?

Nem szükséges, azonban javasoljuk, hogy a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szevezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történtő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségvel csatolja a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és a birosag.hu-n elérhető adatok közötti ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása.

Az együttműködésben benyújtott szakmai pályázatban társpályázóként milyen jogállsú szervezetek szerepelhetnek? (önkormányzat, egyetem, külföldi egyetem, civil társaság, másik magyarországi civil szervezet)

A NEA pályázatai estében határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósított szakmai programra van lehetőség támogatási igényt benyújtani. A Civil tv. alapján határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány. Ezen kívül, amennyiben más típusú szerevezettel kíván együttműködni a program során, erre lehetősége van, azonban ezt a pályázati adatlapon nem szükséges jelezni. Költséget ez esetben, csak a pályázó szervezet nevére és címére szóló számlák alapján számolhat el.

Milyen szakmai programra nyújtható be támogatási igény?

A támogatható tevékenységek körét az egyes szakmai pályázati kiírások 2. „A támogatható tevékenységek” pontja tartalmazza.

Lehet-e ugyanabban a pályázati ciklusban működési és szakmai támogatási igényt is benyújtani? Igen, egy pályázat nyújtható be a működési és egy a szakmai pályázati kategóriákban. A támogatási igényeket azonos kollégiumhoz szükséges benyújtani.

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet? Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira? Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

A 2014-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2013. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

A 2014. évi beszámoló elkészítése és letétbehelyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a beszámoló elkészítése a pályázat benyújtása előtt szükséges.

Amennyiben már rendelkezésre áll a 2014-es számviteli beszámolója csatolhatja-e a pályázat benyújtásakor ezt? Igen, azonban ez esetben a hozzá tartozó letétbehelyezési igazolás csatolása is szükséges.

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

A tartalmi bírálati szempontokat a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Amennyiben ez alapján a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint.

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával, de dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával is) vagy készpénzben. A pályázat benyújtásához kizárólag a készpénzben vállalt önrész rendelkezésre állását kell igazolni. Az igazolás legegyszerűbben bankszámlakivonat csatolásával oldható meg.

Mit jelent az átlátható szervezet?

Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Amennyiben az önrész biztosítását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el?

Igen, a szervezetnek a Köt értelmében regisztrált fogadó szervezetnek kell lennie. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.

Szakmai program támogatására pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot? Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 57. § (1) értelmében az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b) civil szervezetek működésének támogatása, h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása vagy l) civil információs centrumok működésének támogatása pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket (50 millió Ft). A b) civil szervezetek működésének támogatása, h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása csak visszatérítendő formában nyújtható.

A fentiek értelmében azon pályázók részére, akik a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, a szakmai pályázatok közül egyedül a NEA-UN-15-SZ pályázati kategóriában, csak a civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása pályázati célra és kizárólag vissza térítendő támogatási formában nyújtható támogatás. A szakmai programok tekintetében tehát egyéb esetekben jogszabályi rendelkezések értelmében nincs lehetőség azon civil szervezetek támogatására egyik támogatási formában sem, melyek a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.

További kérdéseikkel kapcsolatosan a nea@emet.gov.hu, valamint a 06 (1) 795-4100 ügyfélszolgálati telefonszámon válaszolunk.

 EMET

LETÖLTÉSVélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .