GYIK – NEA NORMATÍV PÁLYÁZAT

GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK) – NEA NORMATÍV PÁLYÁZAT

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK_NEA-15-N

Hol érhető el az EPER?
Az EPER-hez található egy pályázói belépési pont az EMET honlapján, melyet az alábbi linken érhet el:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóriáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?
Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regisztrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja:
http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2015-ben és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA normatív pályázataihoz is?
Nem, amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése.

Az EPER, belépést követően arra figyelmeztet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regisztrációs nyilatkozata a 2015-ös évre, azonban nem történt változás a szervezet adataiban. Szükséges-e ez esetben a regisztrációs nyilatkozat beküldése?
Nem, amennyiben nem történt változás a szervezet adataiban, nincs további teendő. A szervezet regisztrációja meghosszabbításra kerül.

Kinyomtatható-e a benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?
Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe. A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás-beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?
Nem szükséges.

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?
Nem szükséges, azonban javasoljuk, hogy a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolja a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és a birosag.hu-n elérhető adatok közötti ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása.

Lehet-e ugyanabban a pályázati ciklusban normatív, működési és szakmai támogatási igényt is benyújtani?
Igen, egy-egy pályázat nyújtható be a normatív, a működési és a szakmai pályázati kategóriákban.

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?
Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?
Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?
Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?
Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

Mekkora a rendelkezésre álló keretösszeg mértéke?
A rendelkezésre álló forrás 478 164 000 Ft, az alábbi bontásnak megfelelően:
– szövetségek részére 4 %.
– egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96 %.
A keretösszeg a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.

Mi a pályázat beadási határideje?
Minden kollégium esetében 2015. szeptember 6-a a beadási határidő. Javasoljuk, hogy a pályázat beadását ne a határidő napján kíséreljék meg, lehetőség szerint előbb.

Mekkora a támogatás mértéke?
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10.000 forint, felső határa 500.000 forint.
Minden esetben szükséges a pályázati díj befizetése?
Azon szervezetek, amelyek a 2015. évben, a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015.” (NEA-15-M) vagy a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015” (NEA-15-SZ) pályázat keretében befizették a 2.000 Ft pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!

A pályázat benyújtásakor milyen dokumentumok csatolása szükséges?
Szükséges beküldeni a kedvezményezett által vállalt készpénzes önrész igazolását,amennyiben a pályázatban a kedvezményezett vállalt önrészt, az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolót, valamint annak letétbe helyezési igazolását.

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?
Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával, de dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával is) vagy készpénzben. A pályázat benyújtásához kizárólag a készpénzben vállalt önrész rendelkezésre állását kell igazolni. Az igazolás legegyszerűbben bankszámlakivonat csatolásával oldható meg. A normatív támogatás kapcsán nem szükséges önrész biztosítása.

Mit jelent az átlátható szervezet?
Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Amennyiben az önrész biztosítását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el?
Igen, a szervezetnek a Köt értelmében regisztrált fogadó szervezetnek kell lennie.
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.

Hogyan történik a pályázatok tartalmi bírálata?
A civil szervezet a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az adományhoz kapcsolódóan működési támogatásra.
A kollégium az adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül a támogatási igény szakmai tartalma alapján dönt:
– a támogatási igény elfogadásáról9: a támogatási igényhez pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, továbbá szükség szerint korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást;
– a tartalmilag nem megfelelő támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indokolással és a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez rendelt pontszámmal lát el.
A támogatási igény tartalma megfelelő (a kollégium 1 ponttal értékeli), amennyiben a pályázat ténylegesen működési támogatási igényt tartalmaz.

Mikorra várható eredmény?
Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszeren és a megadott e-mail címen keresztül –, valamint ha a pályázó megadott mobil elérhetőséget SMS üzenet formájában az új üzenet érkezéséről – tájékoztatja a pályázót
– a pályázat benyújtását követő 7 napon belül a pályázat befogadásáról vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról;
– a pályázat benyújtását követő 20 napon belül a formai vizsgálat eredményéről;
– a beadási határidőt követő 35 napon belül a kollégiumi bírálat megtörténtéről a döntéshozatal további lépéseivel kapcsolatos tájékoztató megküldésével;
– a beadási határidőt követően végleges elbírálás esetén 70 napon belül, illetve amennyiben végleges elbírálás nem szükséges 50 napon belül értesíti a pályázót a támogatási döntésről.

További kérdéseikkel kapcsolatosan a nea@emet.gov.hu, valamint a 06 (1) 795-4100 ügyfélszolgálati telefonszámon válaszolunk.

LETÖLTÉS

Forrás: EMET

(MEGJEGYZÉS: Az EMET honlapjáról  NEA normatív GYIK-kel nem mindenben értünk egyet, így pl. álláspontunk szerint nincs szükség önrészre, így igazolásra sem. Az előző évi kollégium változtatás – az egyéb feltételek mellett – úgy értelmezendő, hogy 2014-hez képest a kollégium változhat, de ha a pályázó 2015-ben már nyújtott be működési vagy szakmai pályázatot, csak ugyanazon kollégiumhoz nyújthat be érvényes pályázatot, mert azonos a költségvetési év …Így kérjük, hogy a pályázó civil szervezetek a tárgyi GYIK-et a pályázati kiírással összefüggésben értelmezzék. Kérdés esetén forduljanak a Somogyi Civil Információs Centrumhoz. ÉLÉSTÁR Egyesület)Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .