Civil szervezetek közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele

Civil szervezetek közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele

Általános tájékoztatás:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) értelmében a 2012. január 1. napja előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében, a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet jogállása 2014. május 31. napjáig közhasznú. Ezen szervezetek az Ectv.-ben foglalt feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezhetik az Ectv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételt.

2014. június 1. napjától csak az Ectv. szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

Azon 2012. január 1. napját megelőzően közhasznú nyilvántartásba vettszervezetek közhasznú jogállását (vagyis nem magát a szervezetet, pusztán csak a jogállást), amelyek 2014. május 31. napjáig nem kérelmezik az Ectv. szerinti közhasznú nyilvántartásba vételt, avagy nem felelnek meg az Ectv. szerinti követelményeknek,a törvényszék 2014. június 1.napjával törli.
Erről az érintett szervezetek képviselői fellebbezhető végzést fognak kapni.

A kérelem és mellékletei:
A közhasznú jogállás Ectv. szerinti nyilvántartásba vételét papír alapú kérelmen kell benyújtani, amely formanyomtatvány a www.birosag.hu oldalról tölthető le, a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval.

A kérelemhez mellékelni kell:
1. a 2012. évi és a 2013. évi beszámolókat és közhasznúsági mellékletet;
2. a vezető tisztségviselők Ectv. 39. § (1) bekezdésére vonatkozóösszeférhetetlenségi nyilatkozatát;
3. a képviselő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a civil szervezet beszámolói alapján az Ectv.-ben foglalt közhasznúsági követelmények teljesülnek, ennek ténye a beszámolókból megállapítható.

A kérelem 19. pontjában arról kell nyilatkozni, hogy a legutóbb benyújtott hatályos létesítő okirat tartalmazza az Ectv. 34. §-ában foglaltakat [több tagból álló döntéshozó szerv esetén a 37. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést is biztosítani kell]. Ebben az esetben hiánypótlás kibocsátására a bíróságnak nincsen lehetősége.

(Gyakorlati és garanciális megfontolásból nem javasoljuk az 1 kód (“igen”) megjelölését, azaz azt, hogy – a kérelmező civil szervezet szerint létesítő okiratuk mindenben megfelel az Ectv. közhasznúsági elengedhetetlen feltételeinek – , mert ezzel lényegében szervezetüket megfosztják egy esetleges hiánypótlás útján történő “javítási”, “orvoslási” lehetőségtől, ti. az illetékes törvényszék hiánypótlási felhívást jogszabályi előírás miatt nem adhat ki. Természetesen ezen eset hangsúlyosan a 2012. január 1. előtt közhasznú jogállást megszerző szervezetekre irányadó, tekintettel arra, hogy nekik a 2014.május 31-i benyújtási közhasznúsági határidő jogvesztő lehet. CIC)
Amennyiben a létesítő okirat nem felel meg az Ectv. közhasznúsági követelményeinek, úgy a közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló eljárásmellett változásbejegyzési eljárás megindítása is szükséges.

Ez utóbbi érdekében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem és mellékletei mellett, azzal egyidejűleg be kell csatolni egy változásbejegyzési kérelmet is, amelyhez mellékelni kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és az Ectv.-nek megfelelő alapszabályt, valamint mindazon mellékleteket, amelyeket egyebekben egy változásbejegyzési eljárás során csatolni kell. A bíróság ebben az esetben egy eljárásban dönta módosítás és a közhasznúság kérdésében.Ebben az esetben az általános szabályoknak megfelelően hiánypótlásnak van helye. 

 Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .