Bírósági hiánypótlási összefüggések

BÍRÓSÁGI VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI HIÁNYPÓTLÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK ESETÉN

1.)
A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem 19. pontjában arról kell nyilatkozni, hogy a legutóbb benyújtott hatályos létesítő okirat tartalmazza az Ectv. 34. §-ában foglaltakat [több tagból álló döntéshozó szerv esetén a 37. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést is biztosítani kell]. Ebben az esetben hiánypótlás kibocsátására a bíróságnak nincsen lehetősége.

(Gyakorlati és garanciális megfontolásból nem javasoljuk az 1 kód (“igen”) megjelölését, azaz azt, hogy – a kérelmező civil szervezet szerint létesítő okiratuk mindenben megfelel az Ectv. közhasznúsági elengedhetetlen feltételeinek – , mert ezzel lényegében szervezetüket megfosztják egy esetleges hiánypótlás útján történő “javítási”, “orvoslási” lehetőségtől, ti. az illetékes törvényszék hiánypótlási felhívást jogszabályi előírás miatt nem adhat ki. Természetesen ezen eset hangsúlyosan a 2012. január 1. előtt közhasznú jogállást megszerző szervezetekre irányadó, tekintettel arra, hogy nekik a 2014.május 31-i benyújtási közhasznúsági határidő jogvesztő lehet. CIC)

Amennyiben a létesítő okirat (eddigi létesítő okirat) nem felel meg az Ectv. közhasznúsági követelményeinek – azaz az űrlap 19.pontjában 2 kód (“nem”) jelölést teszünk -, úgy a közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló eljárás mellett változásbejegyzési eljárás megindítása is szükséges.
Ez utóbbi érdekében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem és mellékletei mellett, azzal egyidejűleg be kell csatolni egy változásbejegyzési kérelmet is, amelyhez mellékelni kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és az Ectv.-nek ( és 2014. március 15. után az új Ptk-nak ) megfelelő alapszabályt, valamint mindazon mellékleteket, amelyeket egyebekben egy változásbejegyzési eljárás során csatolni kell. A bíróság ebben az esetben egy eljárásban dönt a módosítás és a közhasznúság kérdésében. Ebben az esetben az általános szabályoknak megfelelően hiánypótlásnak van/lehet helye.
Természetesen ennek értelmében az űrlap 20. pontjában 1 kód (“igen”) jelölést teszünk, amely jelzi, hogy változásbejegyzési űrlap és annak mellékleteként módosításokkal egységes szerkezetű létesítő okirat is benyújtásra került.
A bírósági űrlapok és kitöltési útmutatók letölthetők ITT.

2.)
Álláspontunk szerint a HIÁNYPÓTLÁS TELJESÍTÉSEKOR ÍRÁSBAN CÉLSZERŰ KÉRNI (KÉRELEM) , hogy a bíróság ismételt hiánypótlásra (ISMÉTELT HIÁNYPÓTLÁS) hívja fel, ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak melléklete olyan – az eredeti kérelemben nem szereplő – hiányosságban szenved, amely alapján hiánypótlási felhívás kibocsátásának lenne helye.
Az ismételt hiánypótlásra a hiánypótlás szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a bíróság a kérelmezőt nem hívhatja fel olyan hiány pótlására, amely az eredeti kérelemben vagy annak mellékletében is hiányos volt.
(Ezt a lehetőséget a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 30.§ (3) bekezdése biztosítja.)

3.) A Létesítő okiratban a jogi személy alapító tagok nevének, lakóhelyének vagy székhelyének illetve az első vezető tisztségviselő feltüntetésének kérdése?

3.1.
Az új Ptk. a jogi személy létesítő okirata kötelező tartalmát előíró 3:5.§ f.) pontja szerint („A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni”) „f.) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét”.
Ugyanakkor a A jogi személy ügyvezetése szabályozásánál, a
3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(3) bekezdése kimondja, hogy „A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
Fentiekből következően – álláspontunk szerint – a Ptk. hatálybalépésekor már bejegyzett szervezeteknek – változásbejegyzéskor, esetleg ezzel kapcsolatos (nem nevesített) hiánypótlás teljesítésekor – nem kell feltüntetni az eredeti, alapításkori első vezető tisztségviselőt. (Ez azért is logikus és életszerű, mert már egyáltalán nem biztos, hogy ő a vezető tisztségviselő.) Ez a törvényi rendelkezése kifejezetten új alapítási szervezetekre vonatkozik.

3.2.
A PTKé. ( a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény) kimondja, hogy:
11. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor (2014. március 15. napján) nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.
Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.

„(2) Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg.
Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.”
__________________________
Dr. Sebők László CIC szakmai vezető
Somogyi Civil Információs Centrum
ÉLÉSTÁR EgyesületVélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .