„A jó búza lassan legyőzi a rosszat. Már egyensúlyban áll a kettő. És most figyelj ide... most csak egyetlen búzaszem kell, egyetlen egy. Ezt most beteszem a többi közé... Látod a mérleg nyelvét? Ez az egy búzaszem elég volt, ez az egyetlenegy búzaszem, és a jó győzött a rossz fölött." 
Wass Albert

AZ ÉLÉSTÁR FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS JOGVÉDŐ EGYESÜLET, KAPOSVÁR

(Alapítás éve: 2008, Kaposvári Törvényszék Nytsz.: 14-02-0003655, Korábbi Nytsz.: 3655/2008.)


1.1. Az Egyesület neve:  ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi- és Jogvédő Egyesület

1.2. Az Egyesület rövidített elnevezése:  ÉLÉSTÁR Egyesület

1.2. Az Egyesület székhelye:  7400 Kaposvár, Léva köz 3.sz. 1.lh. 4.em.3.sz. (korábbi székhely:   7400 Kaposvár, Tallián Gy.u.23/A)

1.3. Az Egyesület telephelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3. em. 5. sz.

2.1. Az Egyesület társadalmi szervezet, közhasznú civil egyesület, jogi személy.

2.2. Az Egyesület alapcélja és tevékenységei:

a.) Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni.

Az alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (mediáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése.

b.) A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonság előmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és  szabadságjogaikban  megsértetteknek,szorgalmazni e körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés.

c.) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

d.) Kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység.

e.) Sport-tevékenység.

f.) A civil szervezetek, közösségek, önszerveződések részére szakmai segítségnyújtás, civil szervezetek képzése, azok szervezése és felnőttképzés. Közösségmegtartás, a közösségfejlesztés.

g.) Munkaerőpiaci szolgáltatások, munkalehetőségek felkutatása, pályázati tanácsadás, képzések szervezése és lebonyolítása, kapcsolódó szolgáltatások.

h.) Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek biztosítása, segítése.

i.) Társadalmi kutatások, felmérések, tudományos tevékenység folytatása.

j.) Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés.

k.) Pályázatírás, pályázatkezelés, pályáztatás.

l.) Rendezvény-, konferencia-, műsorszervezés és lebonyolítás.

m.) Szakmai kiadói tevékenység, könyvek, időszaki kiadványok, szakmai eseti kiadványok.

2.4. Az egyesület alapcéljai és közhasznú tevékenysége megvalósítása és a megvalósításhoz szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat,gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet, de csak közhasznú vagy alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetve végezheti e tevékenységét.

Gazdálkodásának eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabály szerinti közhasznú céljainak elérésére fordíthatja.

2.5.Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.6. Az Egyesület biztosítja, hogy saját tagjain kívül más is részesülhet az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból.

2.7. A fentiekre is tekintettel az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011.évi CLXXV.törvény értelmében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi, s az Egyesület közhasznú tevékenysége a következőkben szabályozott közfeladat teljesítését szolgálja közvetlenül vagy közvetve, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:

a.) Közhasznú tevékenység: civil szervezetek, közösségek, önszerveződések részére szakmai segítségnyújtás,szolgáltatási iroda fenntartása civil szervezetek képzése, azok szervezése és felnőttképzése, közösségfejlesztése által. Közfeladat: Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, civil szervezeteit, erősíti a település önfenntartó képességét. Jogszabályhely: 2011.évi XXXIX.tv.6.§ a-b.) Magyarország helyi önkormányzatairól.

b.) Közhasznú tevékenység: fogyasztóvédelem, szakmai felvilágosítás, tanácsadás, rendezvények. Közfeladat: A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a fogyasztói  jogok/érdekek védelmében; tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói  magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása. Jogszabályhely: 1997.évi CLV.tv.a fogyasztóvédelemről 17.§ (2), 45.§(1)a-k.)

c.) Közhasznú tevékenység: Emberi és állampolgári jogok védelme. Közfeladat: Jogvédelmi feladatok, gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei,nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai. Jogszabályhely: 2011.évi CXI.tv. az alapvető jogok biztosáról 2.§ a.)b.)c.)d.)

d.) Közhasznú tevékenység: Munkarőpiaci szolgáltatások, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, képzésének segítése, támogatása. Közfeladat: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. Jogszabályhely: 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)

e.) Közhasznú tevékenység: Kulturális tevékenység, rendezvényszervezés. Közfeladat: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)


ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület egyéb jogállásai:

a.)   Közhasznú jogállású civil szervezet (Kaposvári Törvényszék Pk. 60.126/2014/6/I.)

b.)   Közérdekű önkénteseket fogadó szervezet (Emberi Erőforrások Minisztériuma  Esélyteremtési Főosztály Nytsz.: 3696)

c.)   Iskolai Közösségi Szolgálat Fogadó Intézmény (Nytsz.: 003696, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OFI Közösségi Szolgálat  Portál)

c.)   Az  1 % SZJA Fogadásra Jogosult Közhasznú Civil SzervezetHozzászólások

MISSZIÓNK — 1 hozzászólás

  1. Kedves Éléstár Egyesület! Azt is tegyétek büszkén közzé, hogy Ti magyar, magyar nemzeti érdekeket képviselő civil szervezet vagytok – közel évtizedes tevékenységetek tükrében. A “jogvédő” csúnya szó, nálatok ez nem budapesti értelemben használandó, hanem magyar jogvédőként. Gondoljunk a magyar gyökerekért, a kitaszított magyar irodalomért végzett (Wass Albert Felolvasó Ünnepek 9 éven át…) és fogyasztóvédelmi-, közösségfejelsztő tevékenységetekre.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .