A NEA-15-M CIVIL MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATRÓL

Megjelent a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATA civil szervezetek részére.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

A működési kiírás egységes szerkezetben – valamennyi kollégiumra vonatkozóan -, egy pályázati kiírás keretében, míg a szakmai programok támogatására kollégiumonként, külön-külön jelent meg.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: A 2015. február 21.napjától kezdődő támogatási időszakra (legkorábbi) a civil szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nyújthatják be (működési pályázat esetén: 2015.03.16-ig KK, NO Kollégium, 03.17-ig TF Kollégium, 03.18-ig UN Kollégium, 03.19-ig MA Kollégium) illetőleg szakmai pályázat esetén 2015.03.19-24. kollégiumonként eltérő időben).

PÁLYÁZATI FORRÁS-KERET: a rendelkezésre álló működési forrás 2.390.820.000.- Ft, amely a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra – 478.164.000.- Ft/kollégium mértékben. (Ez mintegy 50 %-kal magasabb a 2014. évinél.)

PÁLYÁZÓK KÖRE: A Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:  szövetségek  alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget)

A NEA-15-M jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-KK-15-M Közösségi környezet kollégium

 kulturális tevékenység,  közművelődés,  tudomány és kutatás,  hagyományápolás,  audio- és telekommunikáció,  informatika,  elektronikus hírközlés,  szak- és felnőttképzés,  ismeretterjesztés,  társadalmi párbeszéd,  fogyasztóvédelem  település és közösségfejlesztés.

NEA-MA-15-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 élet és vagyonbiztonság,  közbiztonság,  polgári védelem,  önkéntes tűzoltás,  mentés és katasztrófa-elhárítás,  közrend és közlekedésbiztonság védelme,  szabadidő,  hobbi és sport,  a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

NEA-NO-15-M Nemzeti összetartozás kollégium  a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,  az európai integráció elősegítése,  a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,  az emberi és állampolgári jogok védelme,  a vallási tevékenység elősegítése.

NEA-TF-15-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,  szakmai és érdekképviselet,  adományosztás,  szociális tevékenység,  családsegítés,  időskorúak gondozása,  rehabilitációs foglalkoztatás,  hátrányos helyzetű rétegek segítése,  egyéb nonprofit tevékenységek.

NEA-UN-15-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 nevelés és oktatás,  képességfejlesztés,  gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,  gyermek- és ifjúságvédelem,  egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,  kábítószer-megelőzés,  természet- és környezetvédelem. ________________________________________________________________________

PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG: Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250.000 forint, míg felső határa maximum 4.000.000.-Ft. (A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.)

ÖNRÉSZ ÉS TÁMOGATÁSI INTEZITÁS: A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történhet. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90 %

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: A Támogatásból elszámolható költségek köre: A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, – a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült – költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató. Jelen pályázat terhére – a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló – működési költség számolható el.

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.

A Támogatás terhére NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE: A működési pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei. Ezen működési pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet szakmai programjainak közvetlen költségei. Ugyanígy nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. S nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

A fenti összefoglaló csak részleges, ezért kérjük, hogy minden partnerünk, pályázni kívánó és pályázó a konkrét Pályázati kiírást és Pályázati Útmutató feltétlen tanulmányozza át, és aszerint döntsön.

LETÖLTHETŐ ANYAG

NEA-15-M Pályázati Kiírás

NEA-15-M Pályázati Útmutató


ÉLÉSTÁR EGYESÜLET / CIC IRODAVélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .